Leidraad massage Corona

Hygiëneprotocol voor massage


Deze opzet is volgens de richtlijnen van het RIVM, de branchevereniging NGS en het opleidingsinstituut voor massage.


We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.

 

U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM.

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

- afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;

- chronische hartaandoeningen;

- diabetes mellitus (suikerziekte);

- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;

- verminderde weerstand tegen infecties:

   - door medicatie voor auto-immunziekten;

   -na orgaantransplantatie;

   -bij hematologische aandoeningen (bloedziekten);

   -bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;

    -bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;

   -een hiv-infectie

 

U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten heeft:

-(neus)verkoudheid

-hoesten, kuchen of niezen

-loopneus

-keelpijn

-verhoging(= tot 38 graden) of koorts (>38 graden)

-kortademigheid

-hoofdpijn

-branderige ogen

-moeheid

-je ziek voelen

-diarree

 

Mocht u zich niet prettig voelen en uw gemaakte afspraak dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik daar uiteraard onder de gegeven omstandigheden alle begrip voor.

 

Aanvullende maatregelen in de praktijk

Wat vraag ik van u?

 

- We groeten elkaar zonder aanraken 

- Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen

- Kom alleen

- Cliënt komt gedoucht

- In de praktijkruimte staat desinfectiegel die zowel door de cliënt als door de masseur worden gebruikt (direct na binnenkomst cliënt)

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar

- Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen

- U kunt geen gebruik maken van het toilet

- Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan telefonisch contact met mij op om te overleggen of uw afspraak door kan gaan

- Betaling bij voorkeur via tikkie, contant kan ook

- Volg de instructies van de masseur altijd op

 

Voorzorgsmaatregelen Valiteit

 

- De masseur heeft geen ziekteverschijnselen

- Ik geef geen hand bij binnenkomst

- Na iedere cliënt reinig en desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest

- Na iedere cliënt wordt de behandelkamer geventileerd

- Ik plan meer tijd voor de afspraken om de voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken


Schoonmaak

 

- Na elke cliënt is er 30 minuten ingepland voor schoonmaak

- Na elke cliënt worden hoeslakens, overtrekken en handdoeken vervangen

- Na elke cliënt wordt massagetafel schoongemaakt met desinfectie

- Na elke cliënt worden deurklinken/stoelen/tafel en andere gladde oppervlakken schoongemaakt met desinfectie

- Na elke cliënt wordt de ruimte gelucht: ramen en deuren tegen elkaar open

- Er is een beperkt aantal cliënt contacten tot max. 5 per dag

- Aan het einde van de dag wordt alles nogmaals grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor contactpunten (massagetafel, vloer, deurklinken, stoelen)

 

Ik kijk er naar uit om je weer van dienst te zijn zoals je dat van mij gewend bent.

 

Blijf gezond!